REFERENCES Nosūtījums infekcijas slimību laboratoriskai diagnostikai
Sfēra Apakšsfēra Izmeklējuma nosaukums Izmeklējamā materiāla apzīmējums Stabilitāte primārā paraugā, uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi Testēšanas dienas Maksimālais atbildes izsniegšanas termiņš no parauga reģistrēšanas laboratorijā Paraugu un to daļu uzglabāšana pēc izmeklēšanas Iekšējais kods NVD REF kods REFERENCES nosacījumi Piezīmes Laboratorija Laboratorijas nodaļa Tel. numurs informācijai
06. IMUNOLOĢISKIE UN CITI SPECIFISKIE IZMEKLĒJUMI 06.01 Imunoloģiskie izmeklējumi Fenotipisko receptoru skaits: CD4, CD8, indekss Asinis_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izniegšana: 24h laikā - P, O, T C. Pkt līdz 17:00 - paraugu jānogādā laboratorijā līdz 15.00 1361L 47158R HIV/OP "Latvijas Infektoloģijas centrs" Nespecifisko izmeklējumu daļa 67014204
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.01 A vīrushepatīts Anti-HAV Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00 darba dienās. 172 41308R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.01 A vīrushepatīts Anti-HAV IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00 darba dienās. 172G 41308R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.01 A vīrushepatīts HAV RNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR), Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izniegšana: Testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00. 725 47206R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.01 A vīrushepatīts HAV genotips Materiāli tiek ņemti no pozitīvājiem rezultātiem uz Anti-HAV IgM un/vai HAV RNS, HAV Ag Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Pēc nepieciešamības 864 47207R 4 Epidemioloģiskajai uzraudzībai "Latvijas Infektoloģijas centrs" Sekvencēšanas daļa 67014217
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.02 B vīrushepatīts HBsAg kvantitatīvi Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 ; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00 darba dienās. 744 47141R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.02 B vīrushepatīts HBsAg apstiprinošais Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; 166 47310R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.02 B vīrushepatīts Anti-HBe Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00 darba dienās. 184 41323R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.02 B vīrushepatīts HBeAg Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00 darba dienās. 168 41324R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.02 B vīrushepatīts HBV DNS Asinis (PĶR); Asinis_EDTA (PĶR); Serums (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 vai 2 reizes nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas 308 47215R 1, 3, ĀEM "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.03 C vīrushepatīts Anti-HCV Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00 darba dienās. 173 47311R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.03 C vīrushepatīts Anti-HCV apstiprinošais Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: vai pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 174 47312R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.03 C vīrushepatīts HCV Ag Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 312 47091R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.03 C vīrushepatīts HCV RNS kvantitatīvi Asinis (PĶR); Asinis_EDTA (PĶR); Serums (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 2-3 reizes nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas 189 41318R 1, 3, ĀEM "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014707
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.03 C vīrushepatīts HCV genotips Asinis (PĶR); Asinis_EDTA (PĶR); Serums (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 reizi nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas 280 41319R 4, ĀEM "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014707
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.04 D vīrushepatīts HDVAg Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 178 41325R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.04 D vīrushepatīts Anti-HDV IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 180 41326R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.04 D vīrushepatīts Anti-HDV IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 179 41327R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.05 E vīrushepatīts Anti-HEV IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 365 47095R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.05 E vīrushepatīts Anti-HEV IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 366 47096R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
08. VĪRUSHEPATĪTU SPECIFISKĀ DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANĀS MONITORINGS 08.05 E vīrushepatīts HEV RNS Asinis (PĶR); Asinis_EDTA (PĶR); Serums (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izniegšana: Testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00. 40U 47209R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523
09. HIV/AIDS DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANAS MONITORINGS 09. HIV/AIDS Anti-HIV 1/2 + HIV Ag Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00. 023 47313R 2 Pozitīva vai apšaubāma rezultāta gadījumā laboratorija veic apstiprinošo diagnostiku 5 darba dienu laikā bez speciāla pasūtījuma. "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
09. HIV/AIDS DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANAS MONITORINGS 09. HIV/AIDS HIV RNS kvantitatīvi Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1-2 reizes nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas 024 47316R 2, ĀEM "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775
09. HIV/AIDS DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANAS MONITORINGS 09. HIV/AIDS Anti-HIV 1 / Anti-HIV2 apstiprinošais Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Divas reizes nedēļā vai pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā 004 47315R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
09. HIV/AIDS DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANAS MONITORINGS 09. HIV/AIDS HIV 1 Ag Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 005 47224R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
09. HIV/AIDS DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANAS MONITORINGS 09. HIV/AIDS HIV 1 Ag apstiprinošais Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 334 47314R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
09. HIV/AIDS DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANAS MONITORINGS 09. HIV/AIDS HIV rezistence Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 reizi 2 nedēļās vai pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 12:00 361 47157R HIV rezistences noteikšana "Latvijas Infektoloģijas centrs" Sekvencēšanas daļa 67014217
09. HIV/AIDS DIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANAS MONITORINGS 09. HIV/AIDS HLA-B*5701 Asinis_EDTA (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 750 47159R ĀEM "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.02 Sifiliss Anti-Treponema pallidum IgM+IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 671 47322R 1, 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.02 Sifiliss Anti-Treponema pallidum IgM (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 reizi nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 665 47120R 1, 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.02 Sifiliss Anti-Treponema pallidum IgG (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 reizi nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 666 47121R 1, 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.02 Sifiliss Sifiliss TPHA Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA; Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām 033 47321R 1, 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.02 Sifiliss Sifiliss TPHA kvant. Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 062 41233R 1, 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.02 Sifiliss Anti-Treponema pallidum IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 670 47457R 1, 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.02 Sifiliss Treponema pallidum DNS Iztriepe no uretras; iztriepe no dzemdes kakla kanāla; iztriepe no vagīnas; iztriepe no taisnās zarnas; Materiāls no brūces, čūlas, izdalījumi, iztriepes u.c. Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 Q4T 47229R 1, 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.05 Hlamidioze, mikoplazmoze, ureaplazmoze, gonoreja, trihomonoze Neisseria gonorrhoeae kultūras jutības noteikšana pret antibakteriālajām vielām kultūrās ar fenotipiskām metodēm Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana: 2-5 dienas 260 44155R 1 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.06 Hlamidioze, ureaplazmoze, mikoplazmoze Chlamydia trachomatis DNS, Ureaplasma DNS (sugas -parvum un urealyticum), Mycoplasma genitalium DNS, Mycoplasma hominis DNS Iztriepe no uretras; iztriepe no dzemdes kakla kanāla; iztriepe no vagīnas; iztriepe no taisnās zarnas; iztriepe no konjuktīvas; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (STS); urīns Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 NF9 47154R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523
10. SEKSUĀLO TRANSMISĪVO UN ĀDAS SLIMĪBU DIAGNOSTIKA 10.12 Trihomonoze Trihomona vaginalis DNS Iztriepe no uretras; iztriepe no dzemdes kakla kanāla; iztriepe no vagīnas; iztriepe no taisnās zarnas; iztriepe no konjuktīvas; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (STS); urīns Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 TVD 47155R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.01 Gripa IgA antivielas pret A gripas vīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 691 47102R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.01 Gripa IgG antivielas pret A gripas vīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 692 47103R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.01 Gripa IgA antivielas pret B gripas vīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 693 47104R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.01 Gripa IgG antivielas pret B gripas vīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 694 47105R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.01 Gripa A/H1N1 (2009) gripas vīrusa rezistence pret Oseltamiviru Nazofaringeālā iztriepe; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Bronhu skalojumi; Krēpas Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: pēc nepieciešamības Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 T4N 47198R 4, Gripas rezistences noteikšana "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775, 67014208
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.01 Gripa A gripas vīrusa H1 pdm un H3 RNS apakštipu noteikšana (pēc hemaglutinīna) Nazofaringeālā iztriepe; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Bronhu skalojumi; Krēpas Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 48 - 72 h laikā Atbildes izsniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 651 47223R TIP "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775, 67014208
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.01 Gripa B tipa gripas vīrusa līnija (subtipēšana) Nazofaringeālā iztriepe; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Bronhu skalojumi; Krēpas Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 48 - 72 h laikā Atbildes izsniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 644 47195R TIP "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775, 67014208
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.01 Gripa Elpošanas ceļu vīrusu (gripa A, B) izolēšana un tipēšana audu kultūrās Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 14 dienām 400 47028R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.01 Gripa Gripas vīrusu izdalīšana audu kultūrā un tipēšana Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 14 dienām 480 47028R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.02 Gripa un citi vīrusi Respiratoro vīrusu RNS/DNS (A/B tipa gripas vīrusu, A/B RSV, adenovīrusu, metapneimovīrusu, koronavīrusu 229E/NL63 un OC43, 1.,2.,3.,4. tipa paragripas vīrusu, rinovīrusu, enterovīrusu, bokavīrusu) Nazofaringeālā iztriepe; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Bronhu skalojumi; Krēpas; Autopsijas materiāls Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Pirmdienās* Trešdienās* Piektdiena** (Epidsezonas laikā no novembrsa līdz martam) Aprīlis - oktobris: testēšanas dienas pirmdienās, ceturdienās *Atbildes izsniegšana: nākmajā dienā līdz 11:00 **Atbildi izsniedz tajā pašā dienā līdz 16:00 755 47196R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775, 67014208
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.03 Paragripa Paragripas vīrusu Ag Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 413 47010R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.03 Paragripa IgA antivielas pret 1.,2.,3. tipa pararagripas vīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 777 47111R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.03 Paragripa IgG antivielas pret 1.tipa pararagripas vīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 AP1 47112R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.03 Paragripa IgG antivielas pret 2.tipa pararagripas vīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 AP2 47113R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.03 Paragripa IgG antivielas pret 3.tipa pararagripas vīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 AP3 47114R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.04 Adenovīruss Adenovīrusu Ag Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); iztriepe no konjuktīvas (Ag) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 389 47010R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.04 Adenovīruss IgA antivielas pret adenovīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 782 47115R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.04 Adenovīruss IgG antivielas pret adenovīrusiem Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 783 47116R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.04 Adenovīruss Adenovīrusu izdalīšana no klīniskā materiāla (audu kultūrā) Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); iztriepe no konjuktīvas (Ag) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 14 dienām 384 44139R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.05 Cilvēka meta pneimo vīruss hMPV Ag Nazofaringeāla iztriepe; siekalas; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 664 41294R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.06 Respiratori sincitiālais vīruss RSV Ag Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 418 47010R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.06 Respiratori sincitiālais vīruss IgM antivielas pret RSV Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 419A 47090R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.06 Respiratori sincitiālais vīruss IgA antivielas pret RSV Asinis; serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 419 47110R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.07 Covid-19 IgG klases antivielas pret SARS-CoV-2, kvantitatīvi (pret Spike proteīnu) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00. COVID-Gkv 47051R 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.07 Covid-19 IgA klases antivielas pret SARS-CoV-2 (pret Nukleokapsīda proteīnu) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: vai pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 4 stundām. Paraugu piegādāt līdz 12:00. COVID-A 47046R 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.07 Covid-19 IgM klases antivielas pret SARS-CoV-2 (pret Spike proteīnu) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00. COVID-M 47047R 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.07 Covid-19 IgM klases antivielas pret SARS-CoV-2 (pret Nukleokapsīda proteīnu) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 4 stundām. Paraugu piegādāt līdz 12:00. COVID-M 47047R 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.07 Covid-19 IgG klases antivielas pret SARS-CoV-2 (pret Nukleokapsīda proteīnu) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām. Paraugu piegādāt līdz 15:00. COVID-G 47049R 3, 5 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.08 Legioneloze Anti-Legionella pneumophila IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 379 47097R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.08 Legioneloze Anti-Legionella pneumophila IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 380 47098R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.08 Legioneloze Legionella pneumophila Ag urīnā Urīns Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: vai pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: Testēšanas dienā pēc 16:00 360 47124R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.08 Legioneloze Legionella pneumophila Ag urīnā (imūnhromotogrāfija) Urīns Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00; CITO testa pieejamība: Līdz 2 stundām, Paraugu piegādāt līdz 15:00 293 47124R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.08 Legioneloze Legionella pneumophila DNS Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); krēpas; bronhu skalojumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 G5F 47165R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
11. ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 11.09 Legioneloze, garais klepus un citas pneimonijas Bakteriālo pneimoniju izraisītāju DNS (M.pneumoniae, C.pneumoniae, S.pneumoniae, H.influenzae) Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); krēpas; bronhu skalojumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Pirmdienās* Trešdienās* Piektdiena** (Epidsezonas laikā no novembrsa līdz martam) Aprīlis - oktobris: testēšanas dienas pirmdienās, ceturdienās *Atbildes izniegšana: nākmajā dienā līdz 11:00 **Atbildi izsniedz tajā pašā dienā līdz 16:00 756 47164R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.01 HSV 1/2 Anti-HSV 1/2IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 011 47053R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.01 HSV 1/2 HSV 1/2 Ag Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Nokasījums (ādas, gļotādas, perianālās krokas) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 411 47016R DD "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.01 HSV 1/2 TORCH IgM (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 reizi nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 376 47117R HIV/OP "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.01 HSV 1/2 TORCH IgG (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 reizi nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 48J 47460R HIV/OP "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.01 HSV 1/2 HSV 1/2 DNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); likvors; augļa ūdeni; Nokasījums (ādas, gļotādas, perianālās krokas) (PĶR); iztriepe no konjuktīvas; pūšļveida izsitumu izdalījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 404 47148R DD Materiāliem asinis ar EDTA, plazma un lumbālpunktāts šiem izmeklējumiem rezulāts tiks izsniegts izvērtējot arī vīrusa slodzi kop./ml (atsevišķi nav jāpasūta). No asinim ar EDTA laboratorijā tiek atdalīta plazma, ko tālāk apstrādā, iegūstot DNS. Tieši no pilnām asinīm rutīnā netiek veiktas analīzes. Ja nepieciešams no pilnām asinīm, tad jāsazinās ar laboratoriju. "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.01 HSV 1/2 Herpes vīrusa izdalīšana un tipēšana (audu kultūrā) Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); iztriepe no konjuktīvas; Nokasījums (ādas, gļotādas, perianālās krokas) (PĶR); likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 14 dienām 410 44138R DD "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.02 VZV VZV DNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); likvors; augļa ūdeni; Nokasījums (ādas, gļotādas, perianālās krokas); iztriepe no konjuktīvas (Ag); pūšļveida izsitumu izdalījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 407 47021R DD, 3 Materiāliem asinis ar EDTA, plazma un lumbālpunktāts šiem izmeklējumiem rezulāts tiks izsniegts izvērtējot arī vīrusa slodzi kop./ml (atsevišķi nav jāpasūta). No asinim ar EDTA laboratorijā tiek atdalīta plazma, ko tālāk apstrādā, iegūstot DNS. Tieši no pilnām asinīm rutīnā netiek veiktas analīzes. Ja nepieciešams no pilnām asinīm, tad jāsazinās ar laboratoriju. "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.03 EBV Anti-EBV EBNA IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 008 47050R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.03 EBV Anti-EBV EA IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 006 47086R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.03 EBV Anti - EBV EA IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 007 47080R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.03 EBV Anti-EBV VCA IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 343 47087R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.03 EBV Anti-EBV VCA IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 344 47081R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.03 EBV Anti-EBV IgM, WB Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 reizi nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 582 47085R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.03 EBV Anti-EBV IgG, WB Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 reizi nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 584 47084R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.03 EBV EBV DNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); likvors; Augļa ūdeni; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); siekalas Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 396 47149R DD Materiāliem asinis ar EDTA, plazma un lumbālpunktāts šiem izmeklējumiem rezulāts tiks izsniegts izvērtējot arī vīrusa slodzi kop./ml (atsevišķi nav jāpasūta). No asinim ar EDTA laboratorijā tiek atdalīta plazma, ko tālāk apstrādā, iegūstot DNS. Tieši no pilnām asinīm rutīnā netiek veiktas analīzes. Ja nepieciešams no pilnām asinīm, tad jāsazinās ar laboratoriju. "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.04 CMV Anti-CMV IgG aviditāte Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 570 47119R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774, 67014546
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.04 CMV TORCH IgM (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 -2 reizes nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 376 47117R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.04 CMV TORCH IgG (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 -2 reizes nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 48J 47460R 2, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.04 CMV CMV DNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); likvors; augļa ūdeni; urīns; iztriepe no konjuktīvas (Ag), Bronhu skalojumi; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 386 47225R DD Materiāliem asinis ar EDTA, plazma un lumbālpunktāts šiem izmeklējumiem rezulāts tiks izsniegts izvērtējot arī vīrusa slodzi kop./ml (atsevišķi nav jāpasūta). No asinim ar EDTA laboratorijā tiek atdalīta plazma, ko tālāk apstrādā, iegūstot DNS. Tieši no pilnām asinīm rutīnā netiek veiktas analīzes. Ja nepieciešams no pilnām asinīm, tad jāsazinās ar laboratoriju. "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
12. HERPES GRUPU VĪRUSU INFEKCIJAS DIAGNOSTIKA 12.05 HHV6/7 Cilvēka herpesvīrusu 6 un 7 DNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); Siekalas; Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 HHV6/7 47442R No asinīm ar EDTA laboratorijā tiek atdalīta plazma, ko tālāk apstrādā, iegūstot DNS. Tieši no pilnām asinīm rutīnā netiek veiktas analīzes. Ja nepieciešams no pilnām asinīm, tad jāsazinās ar laboratoriju. "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014216
13. ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 13.01 Ērču encefalīts TBE RNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Pirmdienās Trešdienās Piektdienās (Epidsezonas laikā no aprīļa līdz novembrim) Decembris - marts: testēšanas laiks 48 h Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākmajā dienā līdz 11:00; CITO testa pieejamība: Cito 634 47178R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
13. ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 13.02 Laimas slimība Anti-Borrelia burgdorferi IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA; Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izniegšana: Testēšanas dienā pēc 16:00 194 47132R (likvors) 1, 3 (References izmeklējums tiek veikt tikai likvorā!) "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
13. ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 13.02 Laimas slimība Anti-Borrelia burgdorferi IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA; Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izniegšana: Testēšanas dienā pēc 16:00 195 47131R (likvors) 1, 3 (References izmeklējums tiek veikt tikai likvorā!) "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
13. ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 13.02 Laimas slimība Anti-Borrelia burgdorferi Ig M (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Pirmdienās - pēc nepieciešamības Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc 14:00 227 47094R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
13. ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 13.02 Laimas slimība Anti-Borrelia burgdorferi Ig G (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Pirmdienās - pēc nepieciešamības Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc 14:00 321 47093R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
13. ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 13.02 Laimas slimība Borrelia DNS Asinis_EDTA; Likvors; Sinoviālais šķidrums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Pirmdienās Trešdienās Piektdienās (Epidsezonas laikā no aprīļa līdz novembrim) Decembris - marts: testēšanas laiks 48 h Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākmajā dienā līdz 11:00 370 47176R 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
13. ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 13.03 Ērlihioze, anaplasmoze IgG antivielas pret Ehrlichia (Ehrlichia chaffensis and Anaplasma phagocytophilum) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 x 2 nedēļās (maijs-oktobris) 1 x mēnesī (novembris- aprīlis) Mēneša pēdējā ceturtdienā Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 326 47450R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
13. ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 13.03 Ērlihioze, anaplasmoze IgM antivielas pret Ehrlichia (Ehrlichia chaffensis and Anaplasma phagocytophilum) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 x 2 nedēļās (maijs-oktobris) 1 x mēnesī (novembris- aprīlis) Mēneša pēdējā ceturtdienā Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 212 41279R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
13. ĒRČU PĀRNESĀTO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 13.03 Ērlihioze, anaplasmoze TBE vīrusa RNS , Rickettsia spp., Babesia microti, Babesia divergens, Ehrlichia chafeensis, Ehrlichia muris, Borrelia burgdorferi sensu lato, Borrelia miyamotoi/hermsii, Anaplasma phagocitophylum, Coxiella burnetii DNS Ērces no dabas (SPKC) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Pēc pieprasījuma MPE 47012R 4 Epidemioloģiskajai uzraudzībai "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4208
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 11.04 Adenovīruss Adenovīrusa Ag Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 403 47140R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.02 Astrovīruss Astrovīrusa Ag Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 385 47092R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.03 Norovīruss Norovīrusa Ag Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 423 47139R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.05 Norovīruss, rotavīruss, adenovīruss, astrovīruss, sapovīruss Norovīrusu, rotavīrusu, adenovīrusu, astrovīrusu, sapovīrusu DNS Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 GIVA 47033R 3, Slimības etioloģijas noteikšana bērniem, kuri vakcinēti pret rota vīrusu infekciju "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4208
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.06 Clostridium difficile Clostridium difficile toksīnu gēnu tcdB, cdtA un tcdC delēcijas noteikšana Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 W6V 44014R 1, 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.07 E. coli infekcija Uzsējums uz patogēno Escherichia coli Iztriepe no taisnās zarnas (AMIES); Izkārnījumi; Mikroorganismu kultūras Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Negatīvs līdz 2 dienām, pozitīvs līdz 5 dienām 261 44151R - negatīvs, 44152R - pozitīvs 1 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.07 E. coli infekcija EHEC, EIEC, EPEC, ETEC,EAgEC DNS Izkārnījumi; Mikroorganismu kultūras Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 LI0 47266R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.07 E. coli infekcija VTEC tipēšana Izkārnījumi; Mikroorganismu kultūras Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
778 47187R 1 Epidemioloģiskajai uzraudzībai "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4208
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.08 Jersinioze Yersinia ģints Iztriepe no taisnās zarnas (AMIES); Izkārnījumi; Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
2-14 dienas 263 44061R - negatīvs, 44062R - pozitīvs 1 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.08 Jersinioze Anti - Yersinia enterocolitica IgA Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00vai nākamajā dienā NVE 47458R "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.08 Jersinioze Anti - Yersinia enterocolitica IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: Pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00vai nākamajā dienā J56 47459R "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.09 Kampilobakterioze Campylobacter spp. Iztriepe no taisnās zarnas (AMIES); Izkārnījumi; Mikroorganismu kultūras Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Negatīvs līdz 4 dienām, pozitīvs līdz 6 dienām 264 44070R - negatīvs, 44071R - pozitīvs 1, 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.10 Šigelioze, Salmoneloze Shigella, Salmonella kultūras uzsējums ar identifikāciju līdz serotipam Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
1 līdz 2 dienas 155 44147R - negatīvs / 44148R - pozitīvs 1, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.11 Gastroenterīti (Bakteriālās infekcijas, Multiplex) Diarejas bakteriālo ierosinātāju DNS (Shigella spp./EIEC, Campylobacter spp., Y.enterocolitica, Vibrio spp., C.difficile toxin B, Aeromonas spp., Salmonella spp.) Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 792 47252R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
14. AKŪTO VIRUSĀLO/BAKTERIĀLO GASTROENTERĪTU DIAGNOSTIKA 14.11 Gastroenterīti (Bakteriālās infekcijas, Multiplex) Diarejas bakteriālo ierosinātāju DNS (Šiga toksīnu/verotoksīnu produc. E. coli(STEC/VTEC), Enetropatogēnā E.coli (EPEC), Enetrotoksigēnā E.coli (ETEC), E. coli O157, Enteroagregatīvā E.coli (EAEC), Hipervirulentā C.difficile) Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izsniegšana testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 793 47266R 1 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.01 Amebiāze Entamoeba histolytica Ag Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 213 48012R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.02 Ehinokokoze Antivielas pret Echinococcus granulosus Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 201 48008R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.02 Ehinokokoze Anti - Echinococcus species IgG (apstipronošais) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 472 47135R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.03 Kriptosporidioze Cryptosporidium spp. Ag Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 209 41265R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.04 Tenioze/Cisticerkoze Anti-Taeniae solium IgG Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 206 47137R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.04 Tenioze/Cisticerkoze Anti-Taeniae solium IgG (cisticerkoze) apstiprinošais Asinis; Serums; Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 572 47136R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.05 Toksokaroze Anti - Toxocara canis IgG (apstiprinošais) Asinis; Serums; Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 383 47099R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.06 Toksoplazmoze Anti-Toxoplasma gondii IgA Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 369 47138R 3 Pacientiem ar HIV infekciju "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.06 Toksoplazmoze Anti-Toxoplasma gondii IgG (kvant.) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 193 41264R 3 Pacientiem ar HIV infekciju. "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.06 Toksoplazmoze Anti-Toxoplasma gondii IgG aviditāte Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 426 47133R 3 Pacientiem ar HIV infekciju. "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.06 Toksoplazmoze TORCH IgM (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 -2 reizes nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 376 47117R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.06 Toksoplazmoze TORCH IgG (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 -2 reizes nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 48J 47460R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.06 Toksoplazmoze Toxoplasma gondii DNS Asinis_EDTA (PĶR); likvors; augļa ūdeni Asinis ar EDTA Toxoplasma gondii DNS noteikšanai piektdienās tiek pieņemtas līdz plkst. 13:00 (saņemšanas laiks laboratorijā), izņemot CITO paraugus. Sestdien un svētdien asinis ar EDTA Toxoplasma gondii DNS noteikšanai nepieņem, izņemot CITO paraugus.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 781 47160R 3 Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.07 Trihineloze Anti - Trichinella spiralisIgG (apstiprinošais) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 471 47134R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.09 Citi parazītu izmeklējumi Zarnu parazītu DNS (G.lamblia, Cryptosporidium spp., E.histolytica, B.hominis, D.fragilis, C.cayetanensis) Izkārnījumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 ZPD 47265R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
15. PARAZITOŽU DIAGNOSTIKA 15.09 Citi parazītu izmeklējumi Asins parazīti [CITO izmeklējums!] (Malaria spp., Trypanosoma spp., Leishmania spp., Babesia spp., mikrofilārijas) Asinis_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā 4h laikā; CITO testa pieejamība: līdz 4 stundām 228 47400R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014570, 67014206
16. ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 16.01 Enterovīrusi Enterovīrusu RNS kval. Izkārnījumi; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); asinis_EDTA (PĶR); plazma_EDTA (PĶR); likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 394 47213R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4523
16. ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 16.02 Enterovīrusi (ECHO) Anti-ECHO IgA Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 661 47106R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
16. ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 16.02 Enterovīrusi (ECHO) Anti-ECHO IgM Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 662 47107R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
16. ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 16.03 Enterovīrusi (Koksaki) Anti-Koksaki IgA Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 659 47108R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
16. ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 16.03 Enterovīrusi (Koksaki) Anti-Koksaki IgM Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 660 47109R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
16. ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 16.04 Enterovīrusi, t.s. poliovīrusi Enterovīrusu izdalīšana un tipēšana audu kultūrā (ar pozitīvo rezultātu) Izkārnījumi; likvors; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 14 dienām 424 47030R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
16. ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 16.04 Enterovīrusi, t.s. poliovīrusi Enterovīrusu izdalīšana audu kultūrā (ar negatīvo rezultātu) Izkārnījumi; likvors; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 14 dienām 424 47032R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
16. ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 16.04 Enterovīrusi, t.s. poliovīrusi Enterovīrusu un adenovīrusu izdalīšana audu kultūrā (sanitārais izmeklējums) ūdens: dzeramais, ūdens: notekūdens Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 14 dienām 424 47030R; 47032R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
16. ENTEROVĪRUSU INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 16.04 Enterovīrusi, t.s. poliovīrusi Neitralizācijas reakcija audu kultūrā antivielu pret poliovīrusiem noteikšanai Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 7 dienām 391 47031R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.01 Difterija Corynebacterium diphteriae uzsējums Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (AMIES); Materiāls no brūces, čūlas, izdalījumi, iztriepes u.c. (AMIES); Mikroorganismu kultūras Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Negatīvs līdz 2 dienām, pozitīvs līdz 3-5 dienām 157 44158R - negatīvs, 44142R - pozitīvs 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.01 Difterija Corynebacterium diphtheriae toksigēno celmu DNS Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Nazofaringeāla iztriepe; Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 722 47214R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.02 Epidēmiskais parotīts Anti-Mumps (parotīts) IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 185 47320R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.02 Epidēmiskais parotīts Anti-Mumps (parotīts) IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 186 47319R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.02 Epidēmiskais parotīts Epidēmiskā parotīta vīrusa RNS Urīns; Siekalas; Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 888 47204R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.02 Epidēmiskais parotīts Epidēmiskā parotīta vīrusa genotips Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); urīns; siekalas; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Ja ir pozitīvs epid.par. RNS 902 47205R 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Sekvencēšanas daļa 67014217
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.03 Garais klepus Anti-Bordetella pertussis IgA Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 760 47127R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.03 Garais klepus Anti-Bordetella pertussis IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 759 47128R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.03 Garais klepus Anti-Bordetella parapertussis IgA Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 CG8 47144R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.03 Garais klepus Anti-Bordetella parapertussis IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 0UQ 47251R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.03 Garais klepus Specifiskās IgA klases antivielas pret Bordetella pertussis un Bordetella parapertussis (IB) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: vai pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: nākamajā darba dienā pēc testēšanas dienas 14:00 XCK 47129R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.03 Garais klepus Specifiskās IgG klases antivielas pret Bordetella pertussis un Bordetella parapertussis (IB) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: vai pēc pieprasījuma Atbildes izniegšana: nākamajā darba dienā pēc testēšanas dienas 14:00 8YY 47130R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.03 Garais klepus Bordetella pertussis DNS, Bordetella parapertussis DNS Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Nazofaringeāla iztriepe Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 BPPB 47228R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.04 Masalas Anti-Rubeola IgM (masalas) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Apstiprinošā diagnostika 3 dienu laikā Testēšanas dienā pēc 16:00 353 47318R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.04 Masalas Anti-Rubeola IgG (masalas) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 352 47083R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.04 Masalas Anti-Rubeola IgG (masalas, aviditāte) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 701 47123R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.04 Masalas Rubeola (Masalas) vīrusa RNS Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); urīns; siekalas; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 724 47200R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.04 Masalas Rubeola (Masalas) vīrusa genotips Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); urīns; siekalas; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Ja ir pozitīvs Masalas RNS 904 47202R 4 Epidemioloģiskajai uzraudzībai "Latvijas Infektoloģijas centrs" Sekvencēšanas daļa 67014217
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.04 Masalas Masalu vīrusu izolēšana audu kultūrā Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); urīns; siekalas; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 14 dienām 393 44140R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.05 Masaliņas Anti-Rubella IgM (masaliņas) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Apstiprinošā diagnostika 3 dienu laikā Testēšanas dienā pēc 16:00 017 47318R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.05 Masaliņas Anti-Rubella IgG (masaliņas) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 063 47082R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.05 Masaliņas Anti-Rubella IgG (masaliņas, aviditāte) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 635 47122R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.05 Masaliņas TORCH IgM (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 -2 reizes nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 376 47117R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.05 Masaliņas TORCH IgG (apstiprinošais) Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 1 -2 reizes nedēļā Atbildes izniegšana: nākamajā dienā pēc testēšanas dienas 14:00 48J 47460R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.05 Masaliņas Rubella (masaliņas) vīrusa RNS Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); urīns; siekalas; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 791 47201R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.05 Masaliņas Rubella (masaliņas) vīrusa genotips Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); urīns; siekalas; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Ja ir pozitīvs Masaliņas RNS 903 47203R 4 Epidemioloģiskajai uzraudzībai "Latvijas Infektoloģijas centrs" Sekvencēšanas daļa 67014217
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.05 Masaliņas Masaliņu vīrusu izolēšana audu kultūrā urīns; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); siekalas; Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 14 dienām 861 44140R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.06 Parvovīruss B19 Anti-Parvo B19 IgM Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 378 47036R DD "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.06 Parvovīruss B19 Anti-Parvo B19 IgG Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 377 47118R DD "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014546, 67014213
17. VAKCĪNREGULĒJAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA UN DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA 17.06 Parvovīruss B19 Parvovīrusa B19 DNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); likvors; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); augļa ūdeni Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 39O 47143R DD No asinim ar EDTA laboratorijā tiek atdalīta plazma, ko tālāk apstrādā, iegūstot DNS. Tieši no pilnām asinīm rutīnā netiek veiktas analīzes. Ja nepieciešams no pilnām asinīm, tad jāsazinās ar laboratoriju. "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
18. MIKROBIOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI UN ANTIMIKROBIĀLĀS JUTĪBAS NOTEIKŠANA 18.09 MRSA MRSA DNS Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Materiāls no brūces, čūlas, izdalījumi, iztriepes u.c.; Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 834 47169R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
18. MIKROBIOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI UN ANTIMIKROBIĀLĀS JUTĪBAS NOTEIKŠANA 18.10 Karbapenemāzes rezistences gēni Karbapenemāzes rezistences gēni (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) Iztriepe no taisnās zarnas; izkārnījumi; mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 Q5F 47261R 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
18. MIKROBIOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI UN ANTIMIKROBIĀLĀS JUTĪBAS NOTEIKŠANA 18.11 Vankomicīna rezistences gēni van A/ van B rezistences gēni Iztriepe no taisnās zarnas; izkārnījumi; mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 VAB 47255R 3, 4 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4208
19. RAUGI UN SĒNES 19. Raugi un sēnes Candida Ag Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 706 47125R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
19. RAUGI UN SĒNES 19. Raugi un sēnes Aspergillus Ag Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA; Bronhu skalojumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 707 47126R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
19. RAUGI UN SĒNES 19. Raugi un sēnes Pneumocystis jirovecii (carinii) DNS Krēpas; bronhu skalojumi; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 05A 47161R HIV/OP Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
19. RAUGI UN SĒNES 19. Raugi un sēnes Cryptococcus neoformans DNS Krēpas; bronhu skalojumi; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Asinis_EDTA (PĶR); Likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 vai nākamajā dienā līdz 11:00 23S 41271R HIV/OP "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
20. INVAZĪVAS BAKTERIĀLAS INFEKCIJAS 20. Invazīvas bakteriālas infekcijas Bakteriālo meningītu DNS (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Streptococcus agalacticae) Likvors; Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 789 47163R 1 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
20. INVAZĪVAS BAKTERIĀLAS INFEKCIJAS 20. Invazīvas bakteriālas infekcijas Listeria monocytogenes kultūru identifikācija Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Pozitīvs līdz 2-3 dienām 970 44011R 1, 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
20. INVAZĪVAS BAKTERIĀLAS INFEKCIJAS 20. Invazīvas bakteriālas infekcijas Haemophilus influenzae kultūras uzsējums Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Pozitīvs līdz 2-3 dienām 461 44013R 1 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
20. INVAZĪVAS BAKTERIĀLAS INFEKCIJAS 20. Invazīvas bakteriālas infekcijas Haemophilus influenzae serotipa (ompP2, bexA, cap a-f gēni) noteikšana ar PCR Mikroorganismu kultūra; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Pēc SPKC pieprasījuma IJG 47185R 1 Epidemioloģiskajai uzraudzībai "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4208
20. INVAZĪVAS BAKTERIĀLAS INFEKCIJAS 20. Invazīvas bakteriālas infekcijas N. meningitidis kultūras uzsējums Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Pozitīvs līdz 2 dienām 486 44143R – negatīvs, 44144R - pozitīvs 2 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
20. INVAZĪVAS BAKTERIĀLAS INFEKCIJAS 20. Invazīvas bakteriālas infekcijas N.meningitidis seropgrupas Mikroorganismu kultūra; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Pēc SPKC pieprasījuma L9C 47184R 2 Epidemioloģiskajai uzraudzībai "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4208
20. INVAZĪVAS BAKTERIĀLAS INFEKCIJAS 20. Invazīvas bakteriālas infekcijas Streptococcus pneumoniae kultūras uzsējums Mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Pozitīvs līdz 1-2 dienām 507 44145R – negatīvs, 44146R - pozitīvs 1 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Bakterioloģijas daļa 67014579
20. INVAZĪVAS BAKTERIĀLAS INFEKCIJAS 20. Invazīvas bakteriālas infekcijas S.pneumoniae serotipēšana (sekvencēšana) Mikroorganismu kultūra; likvors Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Divu nedēļu laikā 898 47183R 1 Epidemioloģiskajai uzraudzībai "Latvijas Infektoloģijas centrs" Sekvencēšanas daļa 67014217
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.01 Leptospiroze Leptospira spp. 16S RNS Asinis_EDTA (PĶR); likvors; urīns Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 883 47174R 3 "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.02 Stinguma krampji IgG klases antivielu pret Tetanus toksīna Asinis; Asinis_EDTA; Serums; Plazma_EDTA Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 SB1 41241R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014548, 67014774
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.05 Bruceloze IgA klases antivielas pret Brucella spp. Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 728 47297R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.05 Bruceloze IgM klases antivielas pret Brucella spp. Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 729 47298R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.05 Bruceloze IgG klases antivielas pret Brucella spp. Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 730 47299R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.05 Bruceloze Brucella spp DNS Asinis_EDTA (PĶR); limfa; sinoviālais šķidrums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 895 47175R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.06 Čikunguņjas vīruss IgM klases antivielu pret Chikungunija vīrusa Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 710 47285R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.06 Čikunguņjas vīruss IgG klases antivielu pret Chikungunija vīrusa Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 711 47286R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.07 Denges vīrusa tips Denges drudža vīrusa RNS tipēšana Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 733 47240R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.08 Denges vīruss IgM klases antivielas pret Dengue vīrusu (ELISA) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 381 47308R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.08 Denges vīruss IgG klases antivielu pret Dengue vīrusu (ELISA) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 382 47309R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.08 Denges vīruss IgM klases antivielas pret Dengue vīrusu (IF) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 610 47289R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.08 Denges vīruss IgG klases antivielas pret Dengue vīrusu (IF) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 208 47290R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.08 Denges vīruss Denge vīrusa RNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); Urīns
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā vai nākamajā dienā līdz 11:00 CITO izmeklējumi 24/7 668 47239R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523; 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.08 Denges vīruss Denge vīrusa tips Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); Urīns
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā vai nākamajā dienā līdz 11:00 CITO izmeklējumi 24/7 733 47240R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523: 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.09 Dobrava vīruss IgM klases antivielas pret Dobrava vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 887 47274R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.10 Dzeltenā drudža vīruss Dzeltenā vīrusa RNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR)
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā vai nākamajā dienā līdz 11:00 CITO izmeklējumi 24/7 97X 47246R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523: 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.11 Ebola vīruss Ebolas vīrusa RNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR)
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā vai nākamajā dienā līdz 11:00 CITO izmeklējumi 24/7 TR3 47000R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523: 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.12 Flavivīrusi IgM klases antivielu pret Flavivirus Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 716 47293R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.12 Flavivīrusi IgG klases antivielu pret Flavivirus Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 717 47294R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.13 Hanta vīruss IgM klases antivielu pret Hanta vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 354 47301R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.13 Hanta vīruss IgM klases antivielu pret Hanta vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 990 47272R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.13 Hanta vīruss IgG klases antivielu pret Hanta vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 355 47302R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.13 Hanta vīruss IgM klases antivielu pret Hanta vīrusu (apstiprinošais) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 704 47270R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.13 Hanta vīruss IgG klases antivielu pret Hanta vīrusu (apstiprinošais) Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 705 47471R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.14 Hantaan vīruss IgM klases antivielas pret Hantaan vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 886 47275R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.15 Holera Vibrio cholerae DNS Iztriepe no taisnās zarnas; izkārnījumi; mikroorganismu kultūra Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 6Z7 47013R "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.17 Krimas - Kongo hemorāģiskais drudzis Krimas - Kongo hemorāģiskā drudža RNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); Serums; Urīns
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā vai nākamajā dienā līdz 11:00 CITO izmeklējumi 24/7 790 47247R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523: 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.20 Lepra Mycobacterium leprae DNS Asinis_EDTA (PĶR); Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Nokasījums (ādas, gļotādas, perianālās krokas) (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 686 47193R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.21 Ornitoze IgM klases antivielu pret Chlamydia psitaci Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 579 47281R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.21 Ornitoze IgG klases antivielu pret Chlamydia psitaci Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 586 47282R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.21 Ornitoze Chlamidophyla psitacii/C.abortus DNS Asinis_EDTA, bronhu skalojumi; nazofaringeālā iztriepe; krēpas; Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 CPA 47236R "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.22 Pērtiķu bakas Pērtiķu bakas DNS Ādas bojājumi - šķidrums no pūslīšiem un pustulām, sausās ādas nokasījums, biopsijas materiāls Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 PBV 47427R "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775, 6701 4208
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.23 Puumala vīruss IgM klases antivielas pret Puumala vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 477 47273R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.24 Q drudzis IgM klases antivielu pret Coxiella burnetti Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 358 47303R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.24 Q drudzis IgG klases antivielu pret Coxiella burnetti Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 359 47304R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.24 Q drudzis IgM klases antivielu pret Coxiella burnetti Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 731 47276R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.24 Q drudzis IgG klases antivielu pret Coxiella burnetti Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 732 47277R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.24 Q drudzis Coxiella burnetii DNS Asinis_EDTA (PĶR); bronhu skalojumi Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 P5R 47227R D, DD "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4523; 67014208
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.25 Reto, ievesto un bīstamo infekciju diagnostika Bīstamo patogēnu DNS/RNS/toksīnu (7 baktērijas, 7 vīrusi un 2 toksīni) noteikšana Nezināmas izcelsmes materiāls Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Atbildes izniegšana: testēšanas dienā BTP 47263R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.26 Ricketsia typhi IgM klases antivielu pret Rickettsia Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 571 47283R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.26 Ricketsia typhi IgG klases antivielu pret Rickettsia Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 587 47284R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.27 Rietumnīlas vīruss IgM klases antivielu pret West-Nile vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 558 47307R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.27 Rietumnīlas vīruss IgG klases antivielu pret West-Nile vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 559 47306R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.27 Rietumnīlas vīruss Rietumnīlas vīrusa RNS Asinis_EDTA (PĶR); Plazma_EDTA (PĶR); Likvors
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā vai nākamajā dienā līdz 11:00 CITO izmeklējumi 24/7 769 47241R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523: 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.29 SARS IgG klases antivielu pret SARS Coronavirus Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 637 47292R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.30 Smilšu mušas drudža vīruss IgM klases antivielu pret Sandifly fever Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 712 47287R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.30 Smilšu mušas drudža vīruss IgG klases antivielu pret Sandifly fever Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 713 47288R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.33 Tularemija IgM klases antivielas pret Francisella tularensis Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 06R 47249R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.33 Tularemija IgG klases antivielas pret Francisella tularensis Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 YGV 47250R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.33 Tularemija Francisella tularensis DNS Asinis_EDTA (PĶR); Nokasījums (ādas, gļotādas, perianālās krokas) (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 865 47234R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4208
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.34 Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīruss Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīrusa RNS Nazofaringeālā iztriepe; Iztriepe no rīkles gala un deguna ejām (šķidrā barotne); Bronhu skalojumi; Serums
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā vai nākamajā dienā līdz 11:00 CITO izmeklējumi 24/7 MKV 47257R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523: 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.36 Mēris Yersinia pestis DNS Asinis_EDTA (PĶR)
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā vai nākamajā dienā līdz 11:00 CITO izmeklējumi 24/7 985 47232R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523: 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.37 Zika vīruss IgM klases antivielu pret Zikas vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 ZIgM 41257R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.37 Zika vīruss IgG klases antivielu pret Zikas vīrusu Asinis; Serums Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 ZIgG 41258R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.37 Zika vīruss Zika vīrusa RNS Asinis_EDTA (PĶR); Serums; Urīns; Likvors; Augļa ūdeni
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā vai nākamajā dienā līdz 11:00 CITO izmeklējumi 24/7 95X 41259R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014523: 67014775
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.38 Citi izmeklējumi Yersinia pestis DNS Asinis_EDTA (PĶR); krēpas; Bronhu skalojumi; urīns; limfa; Nokasījums (ādas, gļotādas, perianālās krokas) (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 985 47232R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 6701 4208
21. RETO, IEVESTO UN BĪSTAMO INFEKCIJU DIAGNOSTIKA 21.38 Sibīrijas mēris Bacillus anthracis DNS Asinis_EDTA (PĶR); krēpas; bronhu skalojumi; limfa; Nokasījums (ādas, gļotādas, perianālās krokas) (PĶR) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas, darba dienās, darba laika ietvaros. Izņēmums – Cito paraugi – 24/7! Atbildes izniegšana: testēšanas dienā pēc 16:00 863 47231R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014208
22. NEZINĀMAS IZCELSMES MATERIĀLA DIAGNOSTIKA UZ BIOAĢENTIEM 22. Citi izmeklējumi Vairāku bīstamo bioloģisko aģentu un toksīnu noteikšana Nezināmas izcelsmes viela (vides paraugi) Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienas: 24h laikā pēc parauga saņemšanas Atbildes izniegšana: testēšanas dienā 984 47300R D "Latvijas Infektoloģijas centrs" Infekciju slimību imūnķīmijas, virusoloģijas un parazitoloģijas daļa 67014215, 67014203
27. TUBERKULOZES UN NETUBERKULOZO MIKOBAKTĒRIJU DIAGNOSTIKA 27.01 Tuberkuloze M.tuberculosis kompleksa DNS/rifampicīna rezistence Krēpas; bronhu skalojumi; likvors; izkārnījumi; urīns Skatīt materiālu aprakstā.
P
O
T
C
Pt
S
Sv
Testēšanas dienā pēc 16:00 703 47162R 2 Apmaksā, ja Pacientam ir HIV infekcija "Latvijas Infektoloģijas centrs" Molekulārās diagnostikas daļa 67014775, 67014208